کافه‌گردی:کافه تئاتر شهر 8/تیر/96

By

کافه‌گردی:کافه تئاتر شهر

کافه‌ای زیر ساختمان اصلی تئاتر شهر تقاطع خیابان ولی‌عصر و انقلاب.