بازار تهران تیمچه اکبریان 26/شهریور/1396

| 8 images
  • Camera: Canon EOS Kiss X7i
  • Focal length: 18mm
  • ISO: 1250
  • Shutter speed: 1/30s