کافه‌گردی: قهوه‌خانه حاج علی درویش 26/شهریور/1396

By

کافه‌گردی: قهوه‌خانه حاج علی درویش

درست در مرکز بازار تهران اواسط راسته ساعت‌فروش‌ها انتهای یک بن‌بست کوتاه یک مغازه قدیمی در محیط بسیار کوچک قرار دارد.
محیطی برای ایستادن فقط یک نفر برای تهیه چای که برای نوشیدن آن بایست در امتداد بازار ایستاد.

با یک فروشنده بسیار خوش‌اخلاق به نام “حاج علی درویش” که سال‌هاست در این مغازه به تهیه انواع چای برای مردم مشغول است.