کافه‌گردی: کافه گرام 12/مهر/96

| 9 images

 کافه‌گردی: کافه گرام

محیطی کوچیک یا میزهای 2 و 3 نفره که روی میز دل‌نوشته‌های آدم‌های قبلی که روی میزها نشستن به چشم می‌خوره.
دیواری داره که پر از عکس مشاهیر هست و دیوار دیگه‌ای که پوستر تئاترهای در حال اجرا به اون زده شده.
با وجود سربسته بودن سیگار کشیدن آزاد بود و بخاطر نداشتن تهویه مناسب تا حدودی آزار دهنده بود.

آدرس: خیابان انقلاب، روبرو ایستگاه اتوبوس تندرو دانشگاه تهران

 

  • Camera: Canon EOS Kiss X7i
  • Focal length: 35mm
  • ISO: 2500
  • Shutter speed: 1/50s